KVALITÉ OCH PRECISION

Plast- eller pressgjutningsgods blir aldrig bättre än vad verktyget tillåter. En enkel sanning men viktigt att hålla i minnet. Vi har med lång erfarenhet av att tillverka verktyg till plast- och pressgjutningsindustrin fortfarande samma ambition som när vi startade på 1960 talet. Låt oss klart fastställa att Intermekano är fel forum för den som söker det billigaste verktyget - men rätt för den som söker det bästa. Det är att kunna leverera det bästa verktyget till dig som kund som är vår ambition och som vi anser också bör vara målsättningen för dig som skall investera i och få fram en perfekt och marknadfungerande produkt utan kostsamma störningar i produktionen. 

För att kunna ge dig det bästa verktyget utgår vi givetvis också ifrån det bästa materialet som går att få, de bästa resultatet av modern metallurgi. Vi följer noga upp all den nya teknologi som kommer fram runt om i världen, inte enbart med tanke på vår egen utrustning utan också för att i verktyget kunna bygga in den teknologi som du själv tillämpar i din produktion. Det ökar naturligtvis garantierna för att du får ett verktyg som är i alla avseenden funktionellt och befrämjar din produktionsekonomi. 

Ventilkåpa SAAB

En detalj ifrån ett utav våra  produktionsverktyg till SAAB.

KONSTRUKTION

Vi producerar precisionsverktyg men vi konstruerar dem likväl. Du kan givetvis komma till oss med en helt färdig konstruktion, men det förtroende man allmänt har för Intermekano som en av de mest kunniga formverktygsmakarna, har gjort att 90% av våra uppdragsgivare även överlämnar verktygskonstruktionen åt oss. Just för att få det bästa verktyget. Du kan alltså ge oss 3D modell / detaljritning på din tilltänkta produkt och tryggt överlåta även den delen av ditt projekt till oss.80

Kommer du ihåg "Dallas" telefonen ifrån 80-talets mitt?

CAM-Beredning

Våra konstruktörer arbetar i Siemens NX där vi har möjlighet att ta emot 3D-underlag ifrån marknadens samtliga system. ca 90% av våran CAM-beredning använder samma system som våra konstruktörer vilket ger oss en direkt koppling mellan CAD och CAM-beredning, Utöver detta har vi även två stationer utrustade med Powermill för NC-beredning på verkstaden, där kan våra maskinoperatörer göra modelstyrd programering i direkt anslutning till sina maskiner.