I vår moderna maskinpark ingår maskiner så som CNC-styrda, fräsmaskiner, svarvar, sänkgnist, trådnist och slipmaskiner. Våra maskinoperatörer har möjlighet att göra modelbaserad CAM-programering i direkt anlutning till sina maskiner. Vi har även en styrd mätmaskin där vi utför mätning mot 3D-modell eller kundens detaljritning. Mätmaskinen står placerad i ett eget temperarat rum där vi kan utföra våra mätningar enligt ISO-standard även när omgivande temperatur är för hög eller låg. Vår huvudinriktning är formverktyg och kortserier, men vi utför även andra typer av tjänster. Välkommen att klicka runt på vår sida och bekanta dig mer med oss på INTERMEKANO TOOLS AB.