Vi konstruerar och tillverkar fixturer för exempelvis, efterbearbetning av gjutgods, Konstruktionen görs efter kundens önskemål, maskintyp, process och utrustning. Du väljer om du vill att fixturen skall vara så enkel som möjligt eller mer avancerad, kanske vill du ha en helt automatiserad fixtur med hydraliska och/eller pneumatiska komponenter. Våra konstruktörer strävar alltid efter att i största möjliga mån använda standardariserade komponenter för att hålla ned kostnaden och underlätta underhåll.

 

Behöver du hjälp med att snabbt få fram efterbearbetade

gjutna detaljer? Då kan vi även hjälpa dig med

efterbearbetning i kortare serier.

 

 

FIXTURER / EFTERBEARBETNING